რკინის ფარდის სიტყვა

ტერმინი რკინის ფარდა უინსტონ ჩერჩილის ფრაზა, რომელიც მიუთითებს საზღვარზე, რომელიც სიმბოლურად, იდეოლოგიურად და ფიზიკურად ყოფდა ევროპას ორ ნაწილად მეორე მსოფლიო ომის დასასრულიდან ცივი ომის დამთავრებამდე, 1945-1990 წლებში.

Author: mel

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published.