ჰიროაკი მორი

ჰიროაკი მორი

ჰიროაკი მორი

ჰიროაკი მორი, ვასედას უნივერსიტეტის პროფესორი, არის საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მოღვაწე მათემატიკოსი, რომლის მიზანი არის საერთაშორისო კონფლიქტების მოქცევა მეცნიერულ საზღვრებში და უახლეს მათემატიკურ მიღწევებზე დაყრდნობით ამ კონფლიქტების ამოხსნის მოძიებაა. ის მათემატიკოსია თუმცა აქვს შრომები საერთაშორისო ურთიერთობებში და განსაკუთრებით თამაშის თეორიაზე დაყრდნობით ახორციელებს საერთაშორისო პრობლემების ანალიზს.

Author: mel

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published.