მომავალ დიპლომატთა კლუბის გუნდის ძველი და ახალი წევრები კლუბის, უნივერსიტეტისა და დიპლომატიის სკოლის შესახებ ^_^

Author: mel

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published.