ჰიროაკი მორი
Jan28

ჰიროაკი მორი

ჰიროაკი მორი, ვასედას უნივერსიტეტის პროფესორი, არის საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მოღვაწე მათემატიკოსი, რომლის მიზანი არის საერთაშორისო კონფლიქტების მოქცევა მეცნიერულ საზღვრებში და უახლეს მათემატიკურ მიღწევებზე დაყრდნობით ამ კონფლიქტების ამოხსნის მოძიებაა. ის მათემატიკოსია თუმცა აქვს შრომები საერთაშორისო ურთიერთობებში და განსაკუთრებით თამაშის თეორიაზე დაყრდნობით ახორციელებს საერთაშორისო პრობლემების...

Read More
რკინის ფარდის სიტყვა
Jan12

რკინის ფარდის სიტყვა

ტერმინი რკინის ფარდა უინსტონ ჩერჩილის ფრაზა, რომელიც მიუთითებს საზღვარზე, რომელიც სიმბოლურად, იდეოლოგიურად და ფიზიკურად ყოფდა ევროპას ორ ნაწილად მეორე მსოფლიო ომის დასასრულიდან ცივი ომის დამთავრებამდე, 1945-1990...

Read More
I have a dream
Jan12

I have a dream

მარტინ ლუთერ კინგი — ამერიკელი ორატორი, რასიზმის არაძალისმიერი წინააღმდეგობის ლიდერი. მის გამოსვლებში (რომელთაგან ზოგიერთი ამჟამად ორატორული ხელოვნების კლასიკად მიიჩნევა) ის მოუწოდებდა თანასწორობის მიღწევას მშვიდობიანი გზით. მისი გამოსვლები სამოქალაქო უფლებების მოძრაობას ენერგიას ჰმატებდა – იწყებოდა მარშები, ეკონომიკური ბოიკოტები, მასიური გამოსვლები და მისთ. ამ მოძრაობას შედეგად მოჰყვა აქტი უფლებების შესახებ მიღებული კონგრესის...

Read More